Historiek

Al sinds de jaren dertig besteedt P&V, een coŲperatieve verzekeraar en pionier op het gebied van de sociale economie in BelgiŽ, een deel van zijn winst aan maatschappelijk werk.

In de jaren negentig vertaalde het sociale engagement van P&V zich in een aantal acties om de uitsluiting van jongeren tegen te gaan. De Stichting P&V werd opgericht in 2000 en werkt sindsdien autonoom van haar mecenas, de P&V Groep. Erkend als stichting van openbaar nut sinds 2006, lanceert ze verschillende projecten in BelgiŽ en in Europa.

1995

De vzw Solidarsong houdt een sensibiliseringscampagne tegen de sociale uitsluiting van jongeren. De opbrengst van een concert wordt verdeeld over 13 projecten in heel BelgiŽ.

1997

Binnen de Koning Boudewijnstichting wordt het Fonds P&V tegen de sociale uitsluiting van jongeren opgericht. Haar meest opgemerkte actie was het Jongerenparlement dat door de Raad van Europa werd uitgeroepen tot modelproject voor burgerschap.

2000

De Stichting P&V wordt opgericht. Om een Europese dimensie te geven aan haar acties wordt de Stichting P&V medeoprichter van PEFONDES (Europese Groepering van Stichtingen van de Sociale Economie).

2001

PEFONDES lanceert een eerste gemeenschappelijk project onder de naam Samenleven in een kleurrijke maatschappij. (download pdf)

2004

Het tweede Europese project van PEFONDES is gericht tegen de Discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

2004 Ė 2007

De Stichting P&V lanceert in BelgiŽ het project: Beter samen? Jongeren
voor toegankelijk jeugdwerk!
(download pdf)

2006

De Stichting P&V organiseert het project Spot-on! The Music Project, dat aan jeugdbewegingen de kans biedt om muzikale projecten te realiseren. (download pdf)

2007- 2008

Tweede editie van Spot-On! The Music project. (download pdf)

2008 - 2009

Samen met PEFONDES werkt de Stichting P&V mee aan het project Burgerschap Ė Interculturaliteit Ė  Dialoog (lees meer). Voor BelgiŽ wordt gekozen voor het thema Franstaligen en Nederlandstaligen: hoe met elkaar de dialoog aangaan?

2009 Ė 2012

De Stichting bevraagt jongeren in BelgiŽ over hun toekomst via het project
Mijn wereld in 2030.  (lees meer)