Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen

Een nieuwe studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen werd in 2013 gelanceerd door de VUB in samenwerking met de Stichting P&V. Deze studie zal de basis vormen van een nieuw groot project van de Stichting voor de jaren 2015-2017.

 

 

Waarover gaat het ?

 • Een representatieve steekproef van jonge Belgen tussen 25-35 jaar.  
 • Thema’s van het onderzoek:
  • Visie op de persoonlijke toekomst – wat men wenst en verwacht en vreest – voor zich persoonlijk op het vlak van werk, welstand, gezinsuitbouw, wonen, sociale relaties, vrijetijdsbesteding, levensstijl en consumptie…
  • Welke moeilijkheden ervaren jongeren om zich economisch en sociaal in deze samenleving te handhaven of waar te maken?
  • Wat beschouwen zij als de hindernissen en mogelijkheden om hun toekomstverwachtingen te realiseren.
  • De visie op de toekomst van de samenleving (globalisering, Europa, economie, milieu, verzorgingsstaat, diversiteit, multiculturalisme…),
  • De mate waarin men gelooft dat ons samenlevingstype in verval is, exploratie van het waarom voor dat geloof en van opinies over mogelijke oplossingen.
 • Het veldwerk startte in september 2013 en duurde ongeveer 12 weken.
 • Drie à vier rapporten zullen op basis van de gegevens worden geschreven. 
  • Een eerste rapport is midden juni 2014 verschenen over de perceptie van jongvolwassenen van hun leefsituatie op de leeftijd van 40 jaar (in termen van levensstandaard, vrije tijd, financiële situatie, woning, gezondheid…) vergeleken met hun ouders op dezelfde leeftijd. Hebben ze de indruk dat ze een gelijkaardig, beter of slechter leven zullen leiden dan hun ouders op 40 jaar? Welke jongeren denken een beter leven te zullen hebben en welke een slechter?
  • De volgende rapporten worden in het najaar van 2014 verwacht. De rapporten zullen gaan over de werksituatie van de jongeren en hoe ze hun toekomst zien op het gebied van werk, loopbaan, balans werk/gezin, … enerzijds, de mogelijke risico’s die jongvolwassenen zien in hun toekomst (verlies van werk, kinderen op het slechte pad, slechtere gezondheid…) en op wie ze rekenen om hen te helpen die risico’s op te vangen. 
 • Een boek wordt verwacht in het najaar van 2015.