Integratie van jongeren, uitgesloten ten gevolge van vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Vele Belgische en buitenlandse onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat jongeren heel vaak worden uitgesloten en later zelfs in de marginaliteit verzeild geraken door een gebrek aan competenties, diploma’s en werk. Vroegtijdig schoolverlaten en een te lage scholing leiden meestal tot onvaste banen, langdurige werkloosheid en steeds langer wordende overgangsperiodes van onderwijs naar werk. Dit vormt een groot sociaal probleem in Europa en in België, in het bijzonder in bepaalde regio’s, in de grote steden en bij bepaalde minderheidsgroepen.

 

Daarom heeft de Stichting P&V een uitgebreid Onderzoeks/Actie-programma op touw gezet dat in 2012-2014 in verschillende fases zal worden uitgevoerd:

 • Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor het gebrek aan competenties en attitudes, de werkloosheid van ongekwalificieerde jongeren en, in het bijzonder, de langdurige jeugdwerkloosheid;
 • De vergaarde gegevens verder uitdiepen op basis van expertise en ervaring en een beleid of projecten ontwikkelen die op efficiënte manier de geïdentificeerde problemen kunnen helpen oplossen;
 • Het bevorderen van dat beleid en de verspreiding van de ontwikkelde initiatieven en projecten.

Onze doelstellingen

 • De meest recente en relevante informatie over dit onderwerp verzamelen.
 • De oorzaken en mechanismen van uitsluiting van jongeren identificeren en analyseren, de omvang van het probleem bepalen en hypotheses formuleren.
 • Oplossingen en concrete projecten voorstellen en de uitvoering ervan ondersteunen.
 • De maatschappelijke integratie van jongeren aanmoedigen via de gepaste opleidingen en werkgelegenheid.

Fase I – Onderzoek (2012-2013)

  

Prijs van de Stichting P&V voor onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid

 

Publicatie van winnende bijdragen in

 

Voorbereidende werkgroepen

 • Voorbereidende werkgroepen met Belgische experts om de Europese conferentie, de oproep naar projecten en de beleidsaanbevelingen voor te bereiden

 
 
Conferentie (7 en 8 maart 2013)

 • Presentatie werk 9 laureaten
 • Confrontatie met experts uit administraties, het veld, politici…
 • Voorlopige conclusies van voorbereidende werkgroepen
 • Identificeren van oplossingen en good practices
 • Politieke interpellatie en beleidsaanbevelingen

Fase II – Oproep tot projecten (2013)

Fase III – Actie (2014)

 • Uitvoering van de projecten
 • Follow-up en evaluatie van de projecten
 • Internationale promotie en verspreiding