Publicaties

Proeve(n) van politiek

Auteurs : SIONGERS Jessy et KAVADIAS Dimokritos
Publicatie : 2000
Uitgever : Labor
Taal : Nederlands en frans

Resultaten van de onderzoeksgroep TOR van de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel over de ervaring van een Belgisch Jongerenparlement tussen 1997 en 2000, op initiatief van de Stichting P&V. De 90 jonge parlementsleden van 17 tot 23 jaar kregen een budget om de strijd tegen sociale uitsluiting van jongeren aan te gaan.

Verkrijgbaar op aanvraag.

Download
Economie sociale et intégration dans la société européenne des jeunes issus de l’immigration
Met de steun van de Europese Commissie DG Onderwijs en Cultuur

Auteur: PHILIPPE Alain
Publicatie: 2004
Uitgever: PEFONDES, Paris
Taal : Frans

Witboek (enkel in het Frans) overhandigd aan de Europese Commissie en een neerslag van het pilootproject dat gedurende twee jaar geleid werd door de Europese pool van de stichtingen van de sociale economie, in vier Europese landen.

Download
Beter samen?
Denk- en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Auteur: PELLERIAUX Koen
Publicatie: 2005
Uitgever: Acco, Leuven-Voorburg
Taal : Nederlands en Frans

België biedt een brede waaier aan ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren. Toch blijkt een aantal jongerengroepen opvallend afwezig in het jeugdwerkverhaal. Daarom zette de Stichting P&V het project “Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk!” op poten. Een meerjarenproject dat het debat rond het toegankelijkheidsvraagstuk over de verschillende jongerenrelevante sectoren heen wil aanzwengelen en jongeren hierbij zelf aan het werk wil zetten. Dit boek is een neerslag van de tweetalige studiedag die plaatsvond op 10 december 2004 ter voorbereiding van dit project.

Download
Burgerschap – Interculturaliteit - Dialoog
Europese gids

Auteur: PEFONDES
Publicatie: 2009
Uitgever: PEFONDES en de Europese Commissie DG Onderwijs en Cultuur, Brussel
Taal: Engels en Frans

Het CID-project droeg bij tot de oprichting van forums voor uitwisseling en inspraak in vijf Europese landen. De focus op interculturele dialoog, doelpubliek en debatmethodes verschilde in functie van de nationale context, maar de doelstellingen bleven voor iedereen dezelfde. De opzet was om een nieuw dialoogforum te creëren, los van elke professioneel of politiek belang, met de bedoeling de “Ander” te leren kennen, degene die we niet elke dag ontmoeten en tegen wie we vaak vooroordelen hebben.

Download
Een land/Twee talen
België uit het leven gegrepen

Auteurs: ELCHARDUS Mark, SERVAIS Olivier en DE KEERE Kobe
Publicatie: 2011
Uitgever: Lanoo Campus
Taal : Nederlands en frans

"Burgerschap-Interculturaliteit-Dialoog"-project viel heel gauw op een publieke dialoog over onze taalkundige diversiteit. Gezien de historische en sociale situatie in het tweetalige België, moet er een constructieve dialoog tussen de twee taalgemeenschappen op gang worden gebracht. Het boek biedt een verrassend analyse van persoonlijke verhalen over het leven in een tweetalig land. Onthullende verhalen brengen aan het licht wat in debatten en opiniepeilingen vaak – bewust of onbewust – verzwegen wordt.

Te koop in de boekhandels.

Download