Links

Partners

Pefondes
Europese Groepering van Stichtingen van de Sociale Economie

Euresa
Vereniging van verzekeraars uit de sociale economie

Nationale Loterij

 

Bronnen

Bedrijfsmecenaat
Platform van de Belgische bedrijven-mecenassen

Business & Society
Vereniging die bedrijven samenbrengt rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Pour la Solidarité
Europese think tank rond solidariteit

Koning Boudewijnstichting
Onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duurzame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit

Kunst en Democratie
Netwerk dat bruggen bouwt tussen cultuur en democratie

Demos
Kenniscentrum voor participatie en democratie

Youth Forum
Platform van Europese jongerenorganisaties

Europese Commissie DG Onderwijs en Cultuur

Platform voor Burgerschapsdienst
Platform van belgische verenigingen die vrijwillige burgerschapsdiensten voorstellen

Sociumi
Jonge, pluralistische sociaal-culturele beweging die burgers wil mobiliseren tot maatschappelijke participatie 

Kif Kif
Intercultureel platform dat de burgers en de overheid wil sensibiliseren voor het lot van de minderheden 

Les Territoires de la Mémoire
Draagt bij tot de voorkoming van ontsporingen van onze samenleving en wijst elke vorm van vreemdelingenhaat en racisme af